Pierwsza Komunia Święta

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:

  • pisemnej zgody z własnej parafii

  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu.

Przygotowanie do I Komunii Świętej:

Katecheza dla rodziców w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00