Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji). Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania:

  • przygotowanie młodzieży – w niedzielę o godz. 13.00.

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  • uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących

  • złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

  • udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)

  • przedstawienie wyciągu z aktu chrztu

  • osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza