Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

 • mieć co najmniej 16 lat

 • być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania

 • być wierzącymi i systematycznie praktykującymi

 • mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

 • świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)

 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 • złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:

 • zgłosić się 20 minut przed ceremonią

 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w II niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.00.