Sakrament Małżeństwa

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.

Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej: 1 rok przed ślubem, by zarezerwować termin, a następnie na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – nauki przedślubne

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 6 miesiące od daty wystawienia)

  • dowody osobiste

  • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej

  • zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej